O pecha kucha

H2 Nadpis

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. 
PechaKucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. 
Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha (japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné konverzaci): každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.


Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Vol. 101 Mar 27, 2013

speaker

Alleys have always garnered a bad image, but Brandon Klayko is out to change that. Brandon provides some great suggestions to most efficiently and safely put the alleyway to better use, and gives some great examples of locations already doing so. read more

Vol. 64
PechaKucha Night
Prague
22/05/2019/19.20


 

Záznamy všech vystoupení najdete v archivu.

Více o PechaKucha

Facebook
Twitter

Adam Tureček (Craftbrut)

Člověk, Pražák, realista, psí táta, vystudovaný designér oscilující mezi tím, co označujeme designem, a uměním. Předvede svůj projekt Craftbrut - objekty vzniklé za pomoci hrubé síly, dílenských nástrojů a nějaké té chyby. http://www.craftbrut.com

Gabriela Prochazka (Lunchmeat studio)

Novomediální umělkyně, spolupracuje s Lunchmeat studiem a Lunchmeat festivalem. Mezi její oblíbené disciplíny patří experimenty se světlem a oscilace na pomezí klubové a výtvarné kultury. http://www.gabrielaprochazka.com http://www.lunchmeat.cz

Adéla Fejtková a maestrokatastrof (Live Longer)

Nejen nacházet odložené, nechtěné kusy a posílat je dál do světa, ale nabídnout těm, kteří si z jakéhokoli důvodu váží a cení svého oblíbeného kusu, používat ho i poté, co se poškodil či opotřeboval, nabízí nová platforma, kterou založily Adéla Fejtková (absolventka ateliéru K.O.V. na UMPRUM, která pracuje s inovativními a netradičními materiály a snaží se neopustit a nedopustit na poctivou ruční práci) a maestrokatastrof (nebo-li Silvie Luběnová, která ve své práci spojuje keramiku, porcelán a ilustraci). Live Longer! http://www.facebook.com/adela.fejtkova http://www.maestrokatastrof.com

Daniel Baroš a Michal Vašek (Henkai architekti)

Dohromady se dali kolem roku 2012 po několikaleté spolupráci Daniela Baroše, Michala Nejezchleba a Marcela Šípky pod hlavičkou Atelieru 111 architekti v Praze. Tým nyní tvoří Daniel Baroš, Lucie Bartoňová a Michal Vašek z pod Radhoště na Valašsku a Marcel Šípka z pod Tater na Slovensku. Navrhujeme věci od měřítka nábytku po velikost města. Všechno, co uděláme, by mělo být funkční, logické, jednoduché a postavitelné. http://www.henkai.cz

Jan Žalský (žalský architekt)

Praktikující architekt. Žije v Libni a pracuje v Holešovicích. Vystudoval FA ČVUT a Školu architektury na AVU v Praze. Byl společníkem ve studiu PZA. Působil jako asistent u prof. Emila Přikryla. Společně s Vítkem, Anetou, Tomášem, Vojtěchem a Maxem tvoří pod značkou žalský architekt. http://www.zalskyarchitekt.cz

Josef Pleskot a Norbert Schmidt (AP atelier)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který byl podle návrhu Jože Plečnika dokončen v roce 1932, je dnes již nedílnou součástí pražských Vinohrad. V roce 2018 byla realizována úprava liturgického prostoru kostela, jejímiž autory jsou architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Hlavním objektem úpravy je nový oltář, který vytesal z carrarského mramoru sochař Petr Váňa. O všech symbolech, které ukrývá, promluví na PKNP její autoři. http://www.apatelier.cz

Ondřej Fous

Zahradník, zahradní designér, perenář, vysokoškolský pedagog a publicista. Dlouhodobě spolupracuje na oživení zámeckého zahradnictví při zámku Ctěnice, je autorem zámeckého parku ve Mcelích s jeho květnicí a také je spoluautorem krajinářského řešení Čelakovského sadů a okolí Národního muzea. Dlouhodobě se věnuje prvorepublikovým zahradám a privátním sídlům. Je autorem či spoluautorem stovek projektů.

Ondřej Přibyl

Absolvoval na UMPRUM v Praze studium v ateliéru Pavla Štechy a Ivana Pinkavy a doktorandské studium na téma jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu a proces daguerrotypie. Absolvoval stáže v Ateliéru písma a grafického designu pod vedením prof. Rostislava Vaňka a v Ateliéru vizuální komunikace na UdK Berlín. Vystavoval na samostatných i skupinových výstavách v Čechách i v zahraničí. Je členem umělecké formace kunstWerk. Žije a pracuje v Praze a okolí. http://www.ondrejpribyl.cz

Pavla Machalíková a Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR)

Spoluautoři představí knihu Jdi na venkov!, která vůbec poprvé kriticky sleduje vztah lidové kultury k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až do poloviny 20. století. Budou se věnovat otázkám, na které publikace odpovídá a jež mají úzký vztah nejen k výtvarnému umění, ale i k politice, konstruování národní identity či k propagandě totalitních režimů.

Pavlína Morganová

Historička umění a kurátorka působící na Akademii výtvarných umění v Praze, přednáší dějiny českého umění 20. století a vede Vědecko-výzkumné pracoviště VVP AVU, které v současnosti připravuje publikaci o historií výstav v českém poválečném umění. Je autorkou knih Akční umění a Procházka akční Prahou. Publikovala řadu odborných textů v časopisech a katalozích, jako kurátorka připravila výstavy Někdy v sukni, Začátek století nebo Insiders. Od roku 2014 pracuje na pozici prorektorky AVU, svou kancelář v prvním patře hlavní budovy proměnila v rámci cyklu výstav nazvaných Někdy na AVU v galerii zasvěcenou umělkyním spojeným s Akademií. http://www.avu.cz

Richard Loskot (UAII skupina) a Tomáš Petermann (Hraničář)

UAII křičí Tracyho tygr od Saroiana, když vidí něco krásného a vzrušujícího. UAII jsou písmena zastupující umění, architekturu, intervenci. UAII je uskupení umělců, architektů a techniků, které se orientuje na experimentální prostorovou tvorbu a zpracovávání komplexních prostředí. Holistický přístup k navrhování a používání nových technologií hrají zásadní roli, ale pamatuje se i na práci s jednoduchým fyzickým světem. UAII je altruistická snaha o zlepšování prostředí okolo nás. Ve středu jejich práce stojí divák, člověk, zvíře či rostlina. Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a kvalitní myšlenky. A tito dva spojili své síly, aby vznikl projekt Veřejný obývák. http://www.hranicar-usti.cz

Tobiáš Jirous

Spisovatel, který rád zkouší i jiné umělecké obory. Studoval soudobou vážnou hudbu u Egona Bondyho a konceptuální umění na AVU u Jiřího Davida, hudebně spolupracoval s Pavlem Zajíčkem a DG307, později vydal album hi-fi heroes. Publikoval několik básnických sbírek a povídkových knih. V loňském roce připravil k vydání tajné dětské deníky své matky Věry Jirousové Tweety 1956-1963. Kniha ilustrovaná Matějem Lipavským byla zařazena do kolekce nejkrásnějších českých knih roku 2018 za vynikající ilustrační doprovod. Věra Jirousová byla důležitou postavou českého undergroundu, signatářka Charty 77, básnířka a historička umění. https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobi%C3%A1%C5%A1_Jirous

Vyberte si z archivu

Rozšířené hledání

Náhodně z archivu

Vstoupit do archivu
Přehrát

Vol. 3 20/6/2007

Igor Kovačević (CCEA a Z architects)

V roce 2000 (rok absolutoria na FA ČVUT v Praze) založil s Yvette Vašourkovou architektonický atelier Z architects. P…

Přehrát

Vol. 29 23/5/2012

KIX

KIX jsou komiksové noviny. Pozná se to podle toho, že vycházejí na novinovém papíře a mají nepraktický formát. Vydávají …

Přehrát

Vol. 4 20/9/2007

Projektil architekti

Atelier založili v roce 2002 Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister a Petr Lešek. Tvoří architekturu znalou tradic…

Přehrát

Vol. 16 17/2/2010

Bohumil Vašák (BigMag)

To nejzajímavější, co bylo z hlediska vizuality realizováno na ploše „nezávislé“ časopisecké produkce na území ČR v lete…

Přehrát

Vol. 25 22/9/2011

Jiří Thýn

Jeho fotografická tvorba je charakteristická reflexivním pojetím tohoto média, kdy dochází k dekonstruování konvenčních …

Přehrát

Vol. 17 17/4/2010

Miriam Plieštiková a Bolek Kerouš (Aertěk)

Nejtalentovanější účastníci minulých ročníků Dětského filmového soustředění Aertěk. Po absolvování Aertěku se začali akt…

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Jana Kostelecká
Adam Gebrian
Jan H. Vitvar
Cyril Říha
Alan Záruba
Petr Babák
Tomáš Luňák

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. 

PechaKucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. 

Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha (japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné konverzaci): každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat
Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme

Hlavní partner

Podpora

Mediální partneři