O pecha kucha

H2 Nadpis

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. 
PechaKucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. 
Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha (japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné konverzaci): každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.


Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Vol. 101 Mar 27, 2013

speaker

Alleys have always garnered a bad image, but Brandon Klayko is out to change that. Brandon provides some great suggestions to most efficiently and safely put the alleyway to better use, and gives some great examples of locations already doing so. read more

Vol. 62
PechaKucha Night
Prague
27/03/2019/19.20

Kino Aero
Biskupcova 31 Praha 3

Vstupenky zde!

 

Záznamy všech vystoupení najdete v archivu.

Více o PechaKucha

Facebook
Twitter

David Kraus (Architektura)

Absolvent FA ČVUT v Praze. Studoval u profesora Miroslava Šika, od roku 2003 vede vlastní ateliér Architektura. Jeho realizace jsou v ČR, USA, Německu, Ománu a SR. Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderní architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací, s obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla presentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, vyučoval na VŠUP, FA ČVUT, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen, je zastoupena v Národní galerii a presentována v odborných i laických médiích. http://www.archi.cz

Jakub Skokan a Martin Tůma (BoysPlayNice Photography and Concept)

BoysPlayNice založili v roce 2008. Studio se specializuje na fotografii architektury, designu a na vytváření kreativních konceptů založených na fotografii. Vizí BoysPlayNice je posouvat hranice užité fotografie a obrazové prezentace architektury. Od roku 2016 BoysPlayNice aktivně spolupracuje s médii a zakládá spolek na komunikaci architektury: LINKA. http://www.boysplaynice.com

Jakub Tomáš

Jeho malby se vyznačují problematizováním předlohy a kulisovostí. Jeho obrazy jsou plné postav a bytových doplňků, při bližším zkoumání ale zjistíme, že námětem ve skutečnosti nejsou postavy ani výjevy v nich se odehrávající, ale že námětem je stavba kompozice samotné. Akt komponování obrazové plochy dovádí ad absurdum, vyobrazené scenérie nejsou reálné, ale jsou poskládané ze siluet nalepených na špejlích nebo vystřižených fotek. Svět jeho obrazů je postaven a seskládán a konstrukční prvky těchto staveb jsou přiznány až do té míry, že předlohy jeho maleb jsou jevištěm a stávají se samy malými uměleckými díly. Skrz svoje brilantně provedené malby odvážně odkrývá fakt, že každá kompozice každého umělce je umělou, i přes sebevětší snahu hyperrealistických malířů tento fakt zakrýt a zpochybnit. Iluzivnost umění má mnoho vrstev a každý autor k tomuto faktu přistupuje jinak. Simulovanost světa maleb mu dovoluje vystavět svět, v němž neplatí naše zákony a má blízko ani ne k surrealismu či vyvracení legitimity našeho světa, ale spíše k jistému fantasknímu bezčasí. (Jozef Mrva) http://www.instagram.com/jakub_tomas

Jan Pustějovský & Tereza Lemperová (23studio | platforma architektů)

Blízké jsou jim koncepty low-costových staveb, věnují se otázce nového využití industriálního dědictví, revitalizace veřejného prostoru a tématu obnovy venkova na úrovni jednotlivých staveb, urbanismu intravilánu i širší krajiny. Od architektury si rádi odpočinou při výrobě cidru (BACHA! cidre). Na PechaKuch Night Prague představí jeden z posledních projektů pro Prahu - obnovu poutní cesty Via Sancta. http://www.facebook.com/23studio.cz http://www.instagram.com/23studioarchitects http://23studio.cz

Karíma Al-Mukhtarová

Absolventka hned tří uměleckých škol (FUD Ústí nad Labem, UMPRUM Praha a pražská AVU) a několika zahraničních stáží je umělkyně, která pracuje s kombinováním nejrůznějších přístupů a technik. Leitmotivem jejích prací je identita a tradice. Kromě samotného obsahu je pro ni důležitá i rukodělnost - jedním z opakujících se principů v její tvorbě je náročná práce s výšivkou. Vytvořit celý soubor prací může trvat až rok. "Jestliže v umění jako v každé oblasti lidské činnosti vzrůstá tlak na rychlost produkce (všechno ideálně teď hned), já jdu opačným směrem." http://www.karimalovesyou.com

Kateřina Černá

Narodila se hluboko v minulém století. Absolvovala AVU v Praze, více než 20 let pracovala jako učitelka na LŠU. Měla zhruba 30 výstav a napsala a nakreslila přibližně stejný počet knížek a sešitů. Založila soukromé rukodělné nakladatelství Grafoman. Nyní spolupracuje s nakladatelstvím Bylo nebylo, které postupně její knížky vydává (zatím asi 10 titulů a chystá další!). http://www.bylonebylo.com

MACHAR & TEICHMAN architects

Studio založili v roce 2017 architekti Pavel Machar a Radek Teichman. Zaměřují se převážně na bydlení, zajímá je kontext místa, vztah ke krajině a práce pro inspirativní klienty. Mezi jejich dříve realizované projekty patří oceněná vila v Průhonicích, hotel Zuri na Zanzibaru, bytový dům Sakura v Praze a jiné. Ve svém příspěvku představí Dům se stodolou na Vysočině, který se v loňském roce zařadil mezi nominované stavby České ceny za architekturu. http://www.macharteichman.com

Martin Skalický

Jeho tvorba vychází z tvarosloví figurativního sochařství. Klasické postupy výroby a restaurování soch konfrontuje s užitím netradičních materiálů. Na straně jedné tím zrazuje očekávání diváka a na straně druhé aktivizuje jeho pozornost ke zdánlivě prověřeným médiím a tématům, které s nadsázkou, ale také s citlivostí pro existenciální témata a každodennost, naplňuje novými významy. Úspěšným příkladem této strategie je například poslední cyklus děl, v níž klasické sochařské formy madon a průměrných historických plastik znovu odlil a vyrobil z nich překvapivě nové, vytvořené z textilu zpevněného pryskyřicí. Starý textil přitom patří mezi jeho oblíbené materiály, se kterými dlouhodobě experimentuje. Často tak činí i ve vztahu k technikám, které bychom si více než s prací sochaře spojili s činnostmi v domácnosti (jako je například šití a vyšívání). Vystudoval v ateliéru figurativního sochařství Michala Gabriela, prostřednictvím své práce z posledních let si buduje na české výtvarné scéně dobře rozeznatelný rukopis. (Jana Pisaříková) http://www.martin-skalicky.cz

Matěj Spurný

Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK a německá a rakouská studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze, studoval také moderní dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Vyučuje sociální dějiny na FF UK a působí také na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, jako hostující badatel pobýval na historických a sociálněvědeckých pracovištích v Postupimi, Berlíně a v Jeně. Je spoluzakladatelem občanského sdružení Antikomplex, aktivně se podílel na kritické společenské reflexi poválečného vývoje českého pohraničí. Ve svých vědeckých pracích se zabývá zejména otázkami etnicity a nacionalismu ve středoevropském prostředí, sociálními předpoklady státního socialismu v Československu, technokratickým myšlením, urbánními a environmentálními dějinami a v poslední době také kořeny polistopadového vývoje. Jeho knihy, jako "Nejsou jako my" o poválečném soužití s menšinami nebo "Most do budoucnosti" o zkáze historického města Most a výstavbě stejnojmenného města nového, jsou ceněny v historické obci, ale zároveň jsou i předmětem veřejné diskuze o naší nedávné minulosti.

Míla Hilgertová (Kytky od potoka

Její práce se vždy točila kolem souvislostí mezi zemědělstvím, krajinou a životním prostředím. Stála u zrodu a rozvoje komunitou podporovaného zemědělství u nás. V roce 2011 spoluzaložila spolek KomPot, který provozuje malé eko hospodářství nedaleko Prahy. O tři roky později založila Kytky od potoka a nyní se naplno věnuje pěstování květin bez chemie a také obnově rodinného statku ve Velkých Přílepech. http://www.kytkyodpotoka.cz

Tereza Maco

Studovala v ateliéru Typolab pod vedením Pala Bálika na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Poté v ateliéru 304 u Petra Babáka na pražské UMPRUM. V letech 2015-2017 se aktivně podílela na vzkříšení projektu Dizajn na kolesách. V současnosti se věnuje grafickému designu v oblasti kultury. Spolupracovala jako designérka v A4 - prostor současné kultury, Kapitál - angažovaný měsíčník, vydavatelství Brak. Momentálně pracuje pro Festival Pohoda. S přáteli založila malou bytovou galerii Žumpa, v které se věnuje kurátorství a přípravě chlebíčků. Ve volném čase se věnuje hře na harfu.

Václav Marhoul

Filmový režisér, scénárista a producent. Vystudoval Střední průmyslovou školu filmovou a poté obor produkce na FAMU. V osmdesátých letech byl manažerem a produkčním skupiny pražských divadel Pražská pětka, zakládajícím členem výtvarné skupiny Tvrdohlaví, autor a člen Divadla Sklep. Jeho prvním režijním počinem byla v roce 2003 parodie Mazaný Filip. V roce 2008 pak bylo do kin uvedeno válečné drama Tobruk. V současnosti, po více než deseti letech příprav a natáčení, dokončuje filmovou adaptaci světového bestselleru s názvem Nabarvené ptáče. http://www.silverscreen.cz

Vyberte si z archivu

Rozšířené hledání

Náhodně z archivu

Vstoupit do archivu
Přehrát

Vol. 47 24/2/2016

Pavlína Hlavsová

Absolvovala v sochařském ateliéru Lukáše Rittsteina na pražské AVU. Jejím dlouhodobým zájmem je téma suburbanizace, jeho…

Přehrát

Vol. 44 17/6/2015

Václav Girsa

Absolvent pražské AVU. Malba, objekt, hudba, instalace, performance. Rád pracuje s různými mezistupni - od dominace obra…

Přehrát

Vol. 44 17/6/2015

Petr Kočí (Samizdat)

Od loňského září se věnuje datové žurnalistice v Českém rozhlasu. Před tím se dva roky pokoušel o totéž v redakci Hospod…

Přehrát

Vol. 5 20/11/2007

Karel Haloun (Side2)

Grafický designér. Jako výtvarník spoluurčoval od počátku 80. let vizuální jazyk Junior klubu Na chmelnici. Od poloviny …

Přehrát

Vol. 25 22/9/2011

Adam Holý

Fotograf. Pohybuje se na poli umělecké, reklamní, portrétní a módní fotografie. S jeho prací jste se mohli setkat na str…

Přehrát

Vol. 49 15/6/2016

Vojtěch Sosna, Jakub Straka a Jáchym Svoboda (bod architekti)

Atelier bod architekti je již od roku 2013 spolek tří přátel a spolužáků ze studií na pražské FA ČVUT. Zpočátku čas od č…

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Jana Kostelecká
Adam Gebrian
Jan H. Vitvar
Cyril Říha
Alan Záruba
Petr Babák
Tomáš Luňák

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein Dytham Architecture. 

PechaKucha vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. 

Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha (japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné konverzaci): každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat
Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme

Hlavní partner

Podpora

Mediální partneři