PechaKucha Night Prague

archiv →

Vol. 82
26/09/2023/20.20

Boutique Cinema Přítomnost
Siwiecova 1, Praha

Vstupenky zakoupíte zde.

 

Záznamy všech 1005 vystoupení, které dosud na PKNP proběhly, najdete v archivu.
 

Více o PechaKucha

Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Adam Lalák (Institut živé filosofie)

Adam je praktikující filozof a působí jako filozofický poradce. Pořádá mj. experimentální filozofické akce pro veřejnost, jejichž cílem je vyvolávat otázky, kultivovat dialog a využívat filozofických nástrojů k reflexi žité zkušenosti. V roce 2021 spoluzaložil Institut živé filozofie, jehož je předsedou. Vystudoval filozofii na univerzitě v Cambridge, nyní píše doktorskou práci o filozofii náboženství na LMU v Mnichově. Absolvoval kurzy filozofického poradenství ve Francii, v Holandsku a v Rumunsku. www.facebook.com/zivafilozofie

Adéla Matoušková (Atrium Žižkov)

Adéla pracuje jako vedoucí produkce v Atriu Žižkov, které je jednou ze dvou institucí, spadajících pod příspěvkovou organizaci Kultura Praha 3. Externě se také věnuje práci pro českou značku plavek a domácí módy Plove a vytváří obsah na sociální sítě pro pražský Showroom., který zastupuje designéry, jako jsou Klára Šípková, Optiqa nebo Eliška Lhotská, s níž dříve také spolupracovala. Před Atriem působila dva roky jako sortimentová specialistka v papírenské firmě Papelote. Ráda pomáhá zhmotnit české značky a projekty. www.atriumzizkov.cz

Anežka Chalupová (Saloon Praha)

Anežka je historička umění a kurátorka. Studovala Teorii a dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, zahraniční zkušenosti získala na studijních a pracovních stážích v Miláně a v Berlíně. Zajímá se o teorii umění, architekturu a moderní a současné umění. Od roku 2019 působí jako kmenová kurátorka zóny pro umění 8smička v Humpolci a zároveň se jako galerijní asistentka podílí na chodu galerie hunt kast- ner v Praze. Společně se Sim Binko a Šárkou Havlíkovou založila v roce 2019 Saloon Praha – platformu pro setkávání profesionálních aktérek, které působí na výtvarné umělecké scéně. Saloon Praha je součástí mezinárodní sítě Saloon Network a v tuto chvíli má za sebou více než 20 setkání s přibližně 50 členkami a dalšími aktérkami, které jsou příznivkyněmi platformy. V rámci aktivit Saloonu se setkávají oborově spřízněné kolegyně, navštěvují výstavy a ateliéry a věnují se tématům umělecké a kurátorské praxe. www.saloon-network.org/praha/

Edita Štrajtová (Petrohradská kolektiv)

Edita je spoluzakladatelkou iniciativy řízené umělci a umělkyněmi Petrohradská kolektiv, která vznikla v roce 2015 v budově bývalé čokoládovny určené k demolici na Praze 10. Původně založený ateliérový komplex pro umělce, designéry a tvůrce z příbuzných oborů, jež hledali prostor ke své tvůrčí práci, se postupně rozrůstal a zasahoval do dalších odvětví kulturních aktivit a stal se platformou pro mezioborovou spolupráci na tuzemské i zahraniční scéně. Od založení iniciativy se do programů Petrohradská kolektiv zapojil nespočet kulturních pracovníků, subjektů i jednotlivců, kterým projekt poskytl prostor výměnou za vzájemné dramaturgické obohacení a společné budování tuzemské alternativní kulturní scény. Petrohradská kolektiv kromě ateliérů a kavárny na adrese Petrohradská 13 provozuje Galerii Jedna Dva Tři, filmový klub, pořádají se zde koncerty, performance a další živé akce. V centru projektů ve zdejší produkci je posilování role umělců v dnešní společnosti. www.petrohradskakolektiv.com

Ivana Formanová (Kinedok)

Ivana působí v Institutu dokumentárního filmu jako manažerka mezinárodního projektu alternativní distribuce KineDok, který operuje v 6 zemích a zaměřuje se na sitespecific produkci, kurátorství a vzdělávací aktivity. Vystudovala anglickou filologii a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ivana se pravidelně podílí na produkci a programování filmových festivalů, výstav a kulturních akcí v České republice i v zahraničí. Od roku 2015 také působí jako vedoucí Industry 4Science sekce na mezinárodním festivalu vědecko-dokumentárních filmů AFO, kde kurátoruje a produkuje workshop Camp 4Science zaměřující se na audiovizuální tvůrce a tvůrkyně a jejich projekty ve vývoji. www.kinedok.net

Jose Castorena (Transforma)

Jose se věnuje produkci krátkých výtvarných snímků a klipů. Přerušil studium produkce na DAMU, aby mohl načerpat zkušenosti, a u filmu pracuje v departmentu režie, kde se zapojuje k tvorbě snímků mezinárodních produkcí. Narodil se v Táboře, který je pro něj natolik zásadní, že zde s mladým kolektivem spolupořádá festival Transforma. Stejnojmenný spolek se aktivuje skrze pořádání sympozií, výstav, architektonických přednášek, závodů a jamů a na scénu přináší eklektický výběr hudebních kolektivů a interpretů z celého světa. Festival i spolek se už 9. rokem pyšní tím, že v menším městě spoluutváří komunitu s výrazným multižánrovým přesahem. www.transforma.cz/t

Karolína Vacková (Film a architektura)

Karolína je kurátorka festivalu Film a architektura. Věnuje se dramaturgii, produkci a komunikaci kulturní akcí se zaměřením na architekturu, film a výtvarné umění. Vystudovala obor Arts Management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V minulosti působila v několika pražských galerií, jako jsou DSC Gallery a Galerie Rudolfinum, v zahraničí pak získala zkušenost s tvorbou kulturního programu ze dvou Českých center v Bruselu a Berlíně. Po svém návratu pracovala jako PR specialistka pro Národní galerii Praha. Se spolkem Kruh, který se věnuje propagaci architektury, začala spolupracovat v roce 2019 a o dva roky později převzala dramaturgii filmového festivalu. www.filmarchitektura.cz

Lucie Barnat (České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028)

Lucie začala už na střední škole pořádat Budějovický Majáles a láska ke kultuře a městu jí zůstala. Ve studiích pokračovala na oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické a vedle toho trávila většinu času prací na kulturních projektech a pořádáním akcí. V roce 2014 spoluzaložila pražské oslavy 17. listopadu Korzo Národní, od roku 2019 vedla projekt Samet na školách, oboje v rámci spolku Díky, že můžem. Za tuto činnost se umístila v žebříčku 30 pod 30 časopisu Forbes. Po ročním pobytu a práci v Berlíně navázala magisterským studiem oboru Studia občanské spo- lečnosti na FHS UK. Ve středu zájmu je propojování kultury a pozitivního sociálního dopadu. V roce 2021 byla u počátků kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 a v rámci celého procesu měla na starost zapojování všech skupin obyvatel, spolků a neziskových nebo vzdělávacích organizací do přípravy programu. Letos v červnu České Budějovice titul pro rok 2028 získaly s vizí vytvořit (PERMA)KULTURNÍ prostředí www.budejovice2028.eu

Simona Horáková (Neklikej a spi)

Simona je součástí kolektivu Neklikej a Spi a studentka magisterského programu Architektury a Stavitelství na Fakultě stavební na ČVUT v Praze. Neklikej a Spi je studentskou iniciativou, která se aktivně zaobírá well- beingem studentstva na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT. Kolektiv zviditelňuje problémy, které provázejí studium ale i následnou praxi architektury. Architektura se jako profese často považuje za životní styl nebo životní poslání, což studující často dostává do absurdních situací spojených s duševními a fyzickými problémy. Cílem iniciativy je pojmenování proble- matických jevů, aktivní dialog aktérů celého procesu a cesta za lepší výukou architektury s cílem předcházet problémům spojeným s duševním zdravím. Přirozeným doplňkem je tvoření fungujících kolektivů. Neklikej a Spi začalo dotazníkem pro studující, který za 3 týdny vyplnilo 1600 studentek a studentů. Iniciativa a diskuse se následně přesunula na půdu vedení fakult, kde se nyní společně hledá cesta, jak udělat studium architektury pro všechny zúčastněné zdravější. www.instagram.com/neklikejaspi/

Štěpán Lars Laichter (Laichterův dům)

Štěpán vystudoval logiku a věnoval se modelování dialogů s velkými jazykovými modely. Rozhodnul se vykročit mimo obor a poslední tři roky se stará o Laichterův dům v Praze. Dům byl postaven v letech 1908–1910 podle návrhu architekta Jana Kotěry jako sídlo nakladatelství Jana Laichtera. Nakladatelství zaniklo roku 1949 v rámci komunistické likvidace sou- kromých nakladatelství. Dům byl po roce 1989 vrácen rodině a Štěpán se nyní snaží hledat způsoby, jak prostory oživit a postupně otevírat veřejnosti. Konceptuální multižánrové komorní akce, které v Laichterově domě se svým týmem pořádá, patří k výraznému oživení pražské scény. www.laichter.house

Viktorie Vítů (Fotograf gallery)

Kurátorka, teoretička umění a od roku 2022 ředitelka Galerie Fotograf. Vystudovala teorii a dějiny umění na UMPRUM, působí v doktorském programu na AVU, kde se věnuje vztahu umění a každodennosti v českém umění 60. let. Galerie Fotograf se zaměřuje na roli fotografie v post-mediální situaci současného umění a svými aktivitami tvoří jeden z pilířů portfolia projektů Fotografu – zóny současné fotografie a vizuální kultury. Tým sdružený okolo výstavního prostoru v Jungmannově ulici v Praze připravuje projekty, jejichž ambicí je dotýkat se obecnějších, celospolečenských témat. „Už chvíli se například zamýšlím nad rolí reproduktivní práce v kulturním provozu, což se propíše i do výstavního plánu na příští rok. V rámci doprovodného programu se snažíme nabourat představu o současném umění jako obtížně srozumitelné disciplíně, která je uzavřená sama do sebe. Chceme galerii otevírat i širší veřejnosti a připravujeme tak programy i pro studující středních škol či seniorstvo.“ popisuje Viktorie své vhledy do fungování galerijního provozu.

Zai Xu (Světova 1)

Zai je umělec, kurátor a zakladatel artist-run space SVĚTOVA 1. Ve své umělecké praxi reaguje na témata queer, stresu a úzkosti. Od roku 2018, kdy založil uměleci*kyněmi vedený prostor SVĚTOVA 1, se zaměřuje na propagaci mladého umění, experimentaci ve výstavnictví a hledáním optimálního schématu udržitelnosti. Xu se dramaturgicky a kurátorsky spolupodílí na všech aktivitách SVĚTOVA 1, kde za dobu její existence spoluprodukoval více než 15 výstav a pět desítek doprovodných programů. V roce 2022 inicioval edukativně výzkumnou sérii As We Grow zaměřenou na mezigenerační dialog a s ním spojenou výměnu zkušeností. www.svetova1.cz

Z archivu doporučujeme

Přehrát

Vol. 17 17/4/2010

Vít Havránek

(*1971) Kurátor, organizátor, pedagog. Od roku 2002 stojí za iniciativou na podporu současného umění: tranzit. Pracoval …

Přehrát

Vol. 50 28/9/2016

Kids PechaKucha - Filip a Vojta u Kakalíka

Cílem dílny Kakalíka bylo vytvoření komiksu. Všechny 4 části: TEORIE, SCÉNÁŘ, DESIGN a GRAFIKA se podařilo Filipovi a Vo…

Přehrát

Vol. 15 18/11/2009

Lada Hubatová-Vacková

Působí na katedře dějin umění VŠUP, kde přednáší dějiny designu a moderního umění. V současné době věnuje pozornost počá…

Přehrát

Vol. 66 20/11/2019

Kateřina Průchová (Zlatá stoka)

Architektka a autorka knihy Zlatá stoka studovala na FA ČVUT v ateliéru Novotný, Koňata, Zmek a v ateliéru Aleny Šrámkov…

Přehrát

Vol. 37 29/1/2014

Kittchen

Hudebník skrývající se pod maskou a pseudonymem KITTCHEN vystavil 1. máje 2011 na své stránky zadarmo ke stažení debutov…

Přehrát

Vol. 41 04/12/2014

Jan Čumlivski

Grafik, typograf, lingvista, zpěvák a spisovatel. Studoval maďarskou filologii a kulturologii na FFUK, animaci a typogra…

Vstoupit do archivu

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Petr Babák
Jana Kostelecká
Tomáš Luňák
Ivana Pauerová Miloševič
Jan H. Vitvar

 

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham (Klein Dytham Architecture). 

PK vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha: každý mluvčí má pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

PechaKucha Night Prague pořádá Jana Kostelecká (jakost), Šmeralova 22, Praha 7, www.jakost.net

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat

Zasláním kontaktu nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme


Podpora

Mediální
partneři