PechaKucha Night Prague

archiv →

Vol. 83
29/11/2023/20.20

Boutique Cinema Přítomnost
Siwiecova 1, Praha

Vstupenky zakoupíte zde

 

Záznamy všech 1017 vystoupení, které dosud na PKNP proběhly, najdete v archivu.
 

Více o PechaKucha

Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Andrej Boleslavský

Je oceňovaný digitální umělec pohybující se na poli nových médií, interaktivního designu a umělé inteligence. Zkoumá hranici mezi fyzickým a digitálním. Typická je pro něj fascinace vzájemným prolnutím životadárné přírody a moderních technologií. Věnuje se interdisciplinárním projektům, především pak spojení virtuální reality se současným tancem. https://id144.org/

Barbora Fastrová a Johana Pošová

Ve svých společných realizacích se dotýkají vztahů mezi přírodou a kulturou, světem přirozeným a uměle vytvořeným a dopadem lidské činnosti na zvířecí a přírodní říši. Přestože obě vystudovaly fotografii, je pro jejich práci typický multimediální přístup, často založený na objektové tvorbě zjevných sochařských kvalit. Instalace z deklasovaných materiálů, textilu nebo papier mâché doplňují o další média či performativní složku. Dílo Pošové a Fastrové se vyznačuje propracovanou formální stránkou, ale také humorem, přívětivostí a hravostí. https://lifefindsawayproject.tumblr.com/

Eliška Málková, Marie Štefanová a Matěj Čunát (Taktiky)

Taktiky jsou kolektiv, který v současnosti tvoří E. M., M. Š. a M. Č.. Ve své práci se zaměřuje na projekty na pomezí veřejného prostoru a urbanismu, při kterých klade důraz na sociální, ekologickou a ekonomickou udržitelnost. http://www.taktiky.cz

Eva Jaroňová

Vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně (ateliér environment). Absolvovala stáže na LHI v Reykjaviku a ASP ve Varšavě. Pohybuje se na pomezí výtvarného umění, designu a ilustrace. Své malby publikuje formou experimentálních publikací (Kudla Press, Hurikán Press), vystavuje v galeriích s přesahem k instalaci a objektu (galerie Kostka, Praha; Patyolat, Budapešť; Galeria Studio, Varšava) a také je využívá pro tvorbu textilního designu. Témata její tvorby se pohybují od vnitřních (fobie, úzkosti) až po globální problémy (klimatická změna, utopické vize budoucnosti, feminismus). Často používá černý humor v kontrastu s jemností akvarelové malby. hhttp://evajaronovailustrace.blogspot.cz/ https://www.instagram.com/eva.jaronova/

Jan Bárta, Marek Fischer a Šimon Bierhanzl (Papundekl architekti)

Ateliér se začal formovat v Praze v roce 2016 spoluprací J. B. a M. F., původně spolužáků z ateliéru Jana Šépky na FA ČVUT. Následně se přidal další spolužák, Š. B. Navrhují domy, urbanismus i interiéry. Ve své práci hledají koncepční řešení s důrazem na prostor, materiál a detail. Snaží se tvořit návrhy, které jsou racionální a dostupné, přesto neotřelé, díky použití neobvyklých stavebních postupů či zajímavých materiálů. http://papundekl.cz

Jana Kománková

Novinářka, která o hudbě a médiích píše od roku 1992 a v Radiu 1 působí od roku 1993. Od roku 2011 provozuje web Proti šedi. Pracovala v časopisech Rock & Pop, Report, Yellow, externě přispívá do řady tištěných i audiovizuálních médií. Připravuje podcast o německé hudbě pro Goethe Institut, občas překládá z angličtiny, napsala knihu Klub 27: Navždy mladí a podílela se na několika dalších publikacích (Kmeny, Glastonbury a další). Knihu o Radiu 1 se rozhodla vydat sama a nelituje. Kromě tištěné byla vytvořena i audiokniha. http://zivotveteru.cz

Janica Šipulová a Martin Sládek (CONSEQUENCE FORMA architects)

Studio založili v roce 2016. Pracovní zkušenosti z Vídně s projekty větších měřítek a mezioborová spolupráce formovaly přístup a směřování ateliéru, který se vyprofiloval na základě úspěchů v otevřených architektonických soutěžích. Posledním realizovaným projektem ateliéru je Park na Moravském náměstí v historickém centru Brna, který se zabývá tématy inkluzivity, svobody pohybu ve veřejném prostoru, komunitou a v neposlední řadě pracuje v širokém spektru s enviromentální udržitelností a zapojuje nové technologie modrozelené infrastruktury. Park získal ocenění Park roku 2023 a hlavní cenu Grand Prix Architektů v kategorii krajinářská architektura a stal se fenoménem veřejného prostoru Brna.
http://www.consequence.cz

Karolína Ryvolová (KHER)

Je redaktorkou a překladatelkou z romštiny a z angličtiny v nakladatelství romské literatury KHER. Absolvovala anglistiku a romistiku na FFUK a ve své disertační práci se věnovala konstrukci a dekonstrukci romské identity v životních příbězích romských autorů. Pokusila se postihnout dobrodružný zrod romské literatury v monografii Špačkem tužky na manžetě: Příběh literatury Romů (2022). Českým čtenářům zprostředkovala několik významných zahraničních romských titulů, např. Ronald Lee: Mizernej cigoš; Oksana Marafiotiová: Žij tam, kde jsou písně nebo Gary G. Steele: Čhávata z manéže. Řadu let učila angličtinu a anglická studia na středních a vysokých školách. Dnes se plně věnuje rozkvětu nakladatelství a popularizaci romské slovesnosti. http://www.kher.cz

Kristina Fingerland

Vystudovala ilustraci a grafiku na UMPRUM. Tamtéž absolvovala stáž v ateliéru sochařství. Studovala malbu na AVU a na skotské Glasgow School of Art. Ve své praxi osciluje mezi volným uměním a ilustrací. Typickým médiem je pro ni kresba a textil a práce s textem. Zabývá se tématy udržitelnosti, rodiny a času. Autorka aktivně vystavuje doma (např. Národní galerie, Meetfactory, Gampa) i v zahraničí (EFA Project Space (New York), Detroit Kunsthalle (Norsko), absolvovala umělecké rezidence (např. Naplaveno, Offcity) a věnuje se pedagogické činnosti. https://www.instagram.com/k_fngrlnd/

Ondřej Chorý

Je český fuzzy-typograf, grafický designér a pedagog. V roce 1993 absolvoval magisterské studium v ateliéru Knižní kultury a písma na UMPRUM v Praze, na stejné škole v roce 2015 obhájil v ateliéru Tvorby písma a typografie disertační práci, z níž povstala publikace Not Ok, tvarosloví ošklivého písma (2022). Jako pedagog působil na UMPRUM (katedra designu ve Zlíně), v ateliéru Grafického designu Fakulty umění Ostravské univerzity a v ateliéru Grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem písem Mongoloid (1993) či Buum (2019). http://www.instagram.com/ondrejchory

Šárka Zahálková

Je toho času kurátorkou pardubické městské galerie GAMPA, která se před nedávnem přesídlila do nových prostor v areálu Automatických mlýnů. Jejím dlouhodobým zájmem je veřejný prostor, možnosti jeho vnímání a porozumění, jakož i záliba spekulovat nad možnými rolemi uměleckých projektů a institucí pro společnost. To se odráží v programové koncepci a celém směřování galerie. Je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze a mimo jiné například absolventkou Fulbright-Masarykova stipendia pro neziskový sektor (NYC, USA). http://www.160cm.me http://www.gampa.cz

Vojtěch Radakulan

Věnuje se počítačovým hrám, výtvarnému umění a architektuře, nejraději všemu najednou. Tyto oblasti zkoumá ve vlastní umělecké praxi, vědeckým výzkumem jako doktorand na katedře počítačové grafiky na FEL ČVUT či v rámci výuky v centru audiovizuálních studií na FAMU. Tématicky ho zajímá vše od přesných metod měření lidského vnímání v rámci virtuálních světů, přes architekturu virtuálních světů až po interaktivní výtvarné umění o jaderné energetice. http://www.vojtechradakulan.com

Z archivu doporučujeme

Přehrát

Vol. 34 12/6/2013

Štěpánka Bláhovcová

Grafická designérka a ilustrátorka. Pracuje s přesahy do volného umění. Spolupracuje s lidmi a s institucemi, jejichž pr…

Přehrát

Vol. 42 20/2/2015

Markéta Hlinovská

Absolventka pražské AVU. Zabývá se především kresbou a šablonovou grafikou. Snaží se o přesahy klasických technik do sou…

Přehrát

Vol. 8 18/6/2008

Michal Pěchouček

Absolvent pražské AVU. Věnuje se střídavě malbě, fotografii, videu a kurátorství. Poslední dva roky pedagogicky působí n…

Přehrát

Vol. 3 20/6/2007

Krištof Kintera

Pracuje v nejrůznějších médiích a zejména jeho výrazné objekty trefně a s elegantním humorem komentují aktuální společen…

Přehrát

Vol. 20 24/11/2010

Ondřej Cihlář (Cirkoskop - Institut nového cirkusu)

U nás je nový cirkus trvale zviditelněn především díky festivalu Letní Letná (letos proběhl již 7. ročník, který navštív…

Přehrát

Vol. 6 18/2/2008

Lucie Svobodová

Absolventka VŠUP v Praze, průkopnice nových médií po roce 1989. Sedm let působila jako art directorka animačního studia,…

Vstoupit do archivu

PechaKucha Night
devised and shared by

Dramaturgie PKNP:
Petr Babák
Jana Kostelecká
Tomáš Luňák
Ivana Pauerová Miloševič
Jan H. Vitvar

 

Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham (Klein Dytham Architecture). 

PK vytváří prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase. Zkušenost s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha: každý mluvčí má pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka.

Pořádání projektu PechaKucha Night je vázáno licencí od majitelů práv. Každé město má svého licencovaného organizátora.

PechaKucha Night Prague pořádá Jana Kostelecká (jakost), Šmeralova 22, Praha 7, www.jakost.net

Do světa PechaKucha se můžete vydat na adrese: www.pechakucha.org

Přihlásit se k odběru novinek

Odeslat

Zasláním kontaktu nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

Prosím opravte chybně zadanou adresu
Děkujeme


Podpora

Mediální
partneři